Eric Razenberg heeft op het Jaarcongres van ECP op 19 november vanuit de GEU zijn visie gegeven op innovatie en digitale leermiddelen, en hoe door educatieve uitgeverijen in co-creatie met het onderwijs wordt gewerkt aan de invoering van gepersonaliseerd leren.

De invoering van gepersonaliseerd leren blijkt eerder een ontdekkingsreis dan een implementatievraagstuk, waarbij zowel het traject als de eindbestemming verschilt per school. Razenberg liet zien hoe de mogelijkheden door scholen en educatieve uitgeverijen nu al worden benut en stond stil bij de kansen voor het onderwijs om dit op nog veel grotere schaal te gaan doen.

ECP is een onafhankelijk platform waar overheid, bedrijfsleven en maatschappelijke organisaties samenwerken en kennis uitwisselen met het oog op de toepassing van informatie- en communicatietechnologie in de Nederlandse samenleving. Het platform realiseert randvoorwaarden voor de invoering zodat de mogelijkheden van deze technologie optimaal kunnen worden benut en ongewenste maatschappelijke effecten daarvan vermeden.

Zie ook ons rapport ‘Onderwijs vernieuwen: samen aan de slag’.