Tijdens Dé Onderwijsdagen is het startsein gegeven voor marktpartijen om zich aan te sluiten bij het ‘Convenant Digitale Onderwijsmiddelen en Privacy – Leermiddelen en toetsen’, en is het moment aangegrepen om een gezamenlijke website vanuit de initiatiefnemers te lanceren.

In het convenant zijn afspraken gemaakt tussen (vertegenwoordigers van) aanbieders van leermiddelen en scholen. De kern van het convenant is dat de school bepaalt hoe persoonsgegevens worden verwerkt.

Educatieve uitgeverijen vinden het belangrijk om uiterst zorgvuldig en op basis van goede afspraken met scholen met persoonsgegevens van kinderen om te gaan. Leden van de GEU onderschrijven daarom de uitgangspunten en afspraken van het convenant. Dit is vastgelegd in een bindend privacyreglement van de GEU.