Scheidend GEU-bestuurslid Arjen Holl heeft tijdens de GEU-ledenvergadering de NUV-legpenning uitgereikt gekregen. NUV-directeur Ruud Schets stond stil bij de belangrijke bijdragen die Holl de afgelopen jaren heeft geleverd aan het NUV en de GEU, en wijze waarop hij zich binnen het bestuur van de Stichting tot Beheer van de Aandelen van het CB verdienstelijk heeft gemaakt voor de sector en de belangen van Nederlandse uitgevers.

De NUV-legpenning is sinds 1996 uitgereikt aan onder meer Dick Boer, Jan Bommer, Izaäk Buwalda, Ria Derks, Louwe Dijkema, Derk Haank, Roelant Hazewinkel, Jan Houwert, Pieter de Jong, Ben Knapen, Jaap van Loon, Donald Reichel, Henk Scheenstra, Harriët Schrier, Auke Visser, Cees van Wijk en Hans Wilbrink. Het is de enige onderscheiding die het NUV kent.