Op donderdag 3 december organiseerden de GEU en NUV Academy de inhoudelijke ledenbijeenkomst ‘Onderwijs vernieuwen: samen aan de slag’. Tijdens de middag werd stilgestaan bij de stand van zaken en resultaten van verschillende programma’s en initiatieven die zijn gericht op onderwijsvernieuwing.

Vanuit het Doorbraakproject Onderwijs & ICT stonden aanjager Remco van Lunteren, Manon Haartsen (Projectleider Keten Doorbraakproject) en Rens van den Boogaard (programmamanager Leerling 2020) stil bij de versnellingsvragen en leerlabs, die als doel hebben om in publiek-private samenwerking gepersonaliseerd leren mogelijk te maken en de mogelijkheden van digitale leermiddelen te benutten. Tijdens de presentatie werd het belang benadrukt om te blijven zoeken naar nieuwe allianties, om zo samen met partners en het onderwijs een moderniseringsslag te bewerkstelligen.

IMG_1610

Carin Termeer stond stil bij de cultuurverandering die vanuit de Stichting LeerKRACHT op steeds grotere schaal het onderwijs bereikt, waarbij ook aandacht uitgaat naar de inzet van de nieuwste leermiddelen. Termeer stond stil bij hoe invulling wordt gegeven aan ‘Samen elke dag een beetje beter’, hoe verbinding wordt gelegd met de leerlabs van het Doorbraakproject en hoe steeds meer aandacht uitgaat naar feedback van leerlingen.

GEU-directeur René Montenarie presenteerde aan de leden en deelnemers van de dag het rapport ‘Onderwijs vernieuwen: samen aan de slag’. Montenarie lichtte toe hoe de GEU aankijkt tegen de ontwikkelingen in het onderwijs en de rol die aanbieders van leermiddelen, toetsen en educatieve dienstverlening daarin spelen.

Theo Douma gaf een korte toelichting op de uitkomsten van Onderwijs 2032, en leidde na afloop een panelgesprek met uitgevers, de sprekers en vo-locatiedirecteur Henrique Dekkers over curriculumvernieuwing en het vormgeven van het onderwijs van de toekomst. In het debat werd het belang onderkend om daadwerkelijk op scholen aan de slag gaan met de nieuwste leermiddelen, en op basis van een kortcyclisch verbeterproces en in nauwe samenwerking tussen scholen en uitgevers voortdurend te komen tot vernieuwingen en verbeteringen in bestaande oplossingen.