Op 7 december presenteerde de Nationale Denktank de ‘Leer Wijzer’, met tien oplossingsrichtingen voor het leren van de toekomst. In het rapport gaat de Denktank in op de vraag hoe het leren in Nederland zo georganiseerd kan worden, dat het talent van de individuele leerling tot bloei komt en het leren beter aansluit bij een veranderende omgeving.

De Nationale DenkTank 2015 heeft vijf thema’s geformuleerd om haar visie op het leren van de toekomst concreet te maken. Deze thema’s zijn Leren vóór school, Effectiever leren op school, Leren buiten school, Innovatie en verbetering in het schoolsysteem en Balans in leerdoelen. De tien oplossingen die de Nationale DenkTank 2015 in haar rapport presenteert, passen binnen deze vijf thema’s.

Als oplossingsrichting werd onder meer de ‘EduBox’ gepresenteerd, als oplossing voor het probleem dat veel scholen een overzicht missen van het totale aanbod van leermiddelen, en er vaak te weinig tijd is om te zoeken naar vernieuwingen die goed bij de school passen. Daarnaast werd ‘OnzeLes’ gepresenteerd als oplossingsrichting voor het stimuleren van een open verbetercultuur, door leerlingen constructieve feedback te laten geven.

In het rapport ‘Onderwijs vernieuwen: samen aan de slag’ onderschrijft de GEU een aantal belangrijke conclusies van de Nationale DenkTank, waaronder de conclusie dat het van belang is om het moment te benutten en de nieuwste digitale leermiddelen te omarmen die op dit moment al het onderwijs aantrekkelijker, efficiënter en effectiever kunnen maken. Daarbij is noodzakelijk dat – mede op basis van feedback van leerlingen – samen wordt gewerkt aan ‘elke dag een beetje beter’ onderwijs. Daartoe participeren uitgevers in de stichting leerKRACHT om de professionalisering op scholen te ondersteunen.