Staatsecretaris Dekker blijft zich inzetten om samen met de sectororganisaties het bewustzijn over privacy op scholen te vergroten. Dat schrijft hij in zijn brief van 22 december aan de Tweede Kamer.

Het is de verantwoordelijkheid van de school om de privacy van leerlingen op een goede manier te waarborgen. Scholen kunnen daar verschillende afwegingen en keuzes in maken, merkt Dekker op. “Daarbij is het afsluiten van de model bewerkersovereenkomst van het Privacy Convenant belangrijk, omdat daarin precies geregeld is welke gegevens uitgewisseld mogen worden. Dit leidt ertoe dat scholen bewuster omgaan met de persoonsgegevens van leerlingen en dat zij ouders hierover beter kunnen informeren.”

Leden van de GEU onderschrijven de uitgangspunten en afspraken van het Privacy Convenant. Veel educatieve uitgeverijen werken al met de model bewerkersovereenkomst en bijbehorende privacy bijsluiters.

Pseudoniem

Educatieve uitgeverijen zetten zich in om in de toekomst te werken met een pseudoniem in de leermiddelenketen om privacy te bevorderen. Dekker deelt de opvatting van de GEU dat zorgvuldigheid bij de invoering van het pseudoniem van groot belang is. “Zodra scholen met het pseudoniem gaan werken moet alles foutloos functioneren. De huidige planning is hiervoor – gelet op alle partijen die hun systemen moeten aanpassen – ambitieus”, aldus Dekker.