Op woensdag 3 en donderdag 4 februari 2016 vindt in de Jaarbeurs Utrecht voor de achtste keer de IPON-vakbeurs voor  onderwijsinnovatie & ICT plaats. Dit jaar zal de beurs in het teken staan van gepersonaliseerd leren.

Onderdeel van de vakbeurs is de IPON Leermiddelenbeurs 2016, waar de ontwikkelingen op het gebied van leermiddelen en de producten en dienstverlening van educatieve uitgeverijen centraal staan. Voorbeelden van relevante ontwikkelingen en thema’s voor de Leermiddelenbeurs zijn digitalisering, opbrengstgericht werken, toetsen (en de relatie met lesgeven en leermiddelen), ouderbetrokkenheid en ontwikkeling van jongeren.

Het programma bevat een mix van onderwerpen die raken aan leermiddelen, digitalisering en de ontwikkelingen op scholen binnen het PO, VO en MBO. Nieuw binnen de leermiddelenbeurs is ook het ‘Leren van Nu’ plein. Binnen dit plein wordt in samenwerking met kinderen vanuit het PO en VO gewerkt met de nieuwste leermiddelen.

De Leermiddelenbeurs richt zich op leerkrachten/docenten in het PO, VO en MBO en schoolleiders en management die zich bezighouden met selectie/keuze van leermiddelen of het opstellen leermiddelenbeleid. Bezoek aan de beurs is gratis bij voorregistratie.