Het Nationaal Regieorgaan Onderwijsonderzoek (NRO) en de PO-Raad starten een onderzoek naar de succesfactoren van leren op maat met ict. In het onderzoek kan bijvoorbeeld de effectiviteit van (specifieke) digitale leermiddelen worden onderzocht.

Binnen het onderzoek worden maximaal vijftien verschillende praktijksituaties onderzocht. Een praktijksituatie is niet één specifieke situatie op één school, maar een situatie die zich op diverse scholen voordoet. Per praktijksituatie doen minimaal vijf scholen mee aan het onderzoek. Op die manier is het mogelijk ook op het niveau van de sector conclusies te trekken uit de resultaten. De PO-Raad zoekt momenteel schoolbesturen die aan het onderzoek willen meewerken. De deelnemende schoolbesturen worden nauw betrokken bij het formuleren en uitwerken van de onderzoeksvragen.