Roger Standaert was lerarenopleider, onderwijsbegeleider, en eindverantwoordelijk voor de eindtermen in het Vlaamse onderwijs. Hij doceerde vergelijkende en internationale pedagogiek aan de Universiteit van Gent. In 2015 publiceerde hij zijn boek ‘De becijferde school. Meetcultus en meetcultuur’. Hebben we geen overdreven vertrouwen in de meetbaarheid van de kwaliteit van het onderwijs?’

Roger Standaert zal als key note speaker reflecteren op de Nederlandse toetscultuur en het Nederlandse toetsbestel. Hij doet dit als relatieve buitenstaander, maar zeer betrokken en met een buitengewoon scherpe blik, kritisch maar ook amusant.