Diverse leermiddelenaanbieders en hun brancheorganisatie GEU voeren al geruime tijd een gerechtelijke procedure tegen de aanbieder van tabletsoftware Snappet, omdat zij menen dat Snappet inbreuk maakt op het auteursrecht op leermiddelen.

Marktwerking zorgt ervoor dat producten op de markt komen die scholen helpen bij de vernieuwing van onderwijs en zorgt ervoor dat er voor scholen echt iets te kiezen is. Daarmee zorgt concurrentie voor innovatie en een gedifferentieerd aanbod. Bij eerlijke concurrentie hoort echter dat partijen de relevante wet- en regelgeving respecteren. Alleen daarmee ontstaat een gelijk speelveld.

De leermiddelenaanbieders vinden dat hun lesmateriaal auteursrechtelijk is beschermd en uitsluitend op basis van afspraken met rechthebbenden kan worden overgenomen, zoals de Auteurswet ook bepaalt.

In de voorbije maanden hebben de betrokken leermiddelenleveranciers op instigatie van de rechtbank met Snappet gesproken om tot dergelijke afspraken te komen, maar tot hun spijt heeft dit niet tot overeenstemming tussen partijen geleid. Doordat het niet is gelukt om afspraken te maken, wordt de positie van auteurs en uitgevers door Snappet geschaad. Dat resulteert erin dat de procedure tegen Snappet nu wordt voortgezet.

De rechtbank heeft aangekondigd in oktober uitspraak te doen in deze procedure.