Jongbloed Educatief en Groen Educatief (beide imprints van Royal Jongbloed) zijn lid geworden van de GEU, de brancheorganisatie voor aanbieders van leermiddelen, toetsen en educatieve dienstverlening.

Jongbloed Educatief richt zich op het primair onderwijs met educatieve methoden zoals My name is Tom (doorlopende leerlijn Engels) en Doe meer met Bas (VVE-methode). Naast methoden voor het reguliere basisonderwijs, biedt Jongbloed Educatief ook  materialen voor remedial teaching, zoals Jesse heeft Dyslexie, dat veel gebruikt wordt door logopedisten.

Groen Educatief heeft van oudsher haar focus vooral op het protestants-christelijk deel van de Nederlandse scholen en ontwikkelt daarvoor methoden als Venster op Nederland (geschiedenis), Schrijffontein (technisch schrijven), maar bewerkt in overleg ook materialen van derden.