Investeringen in ict leiden voor scholen soms tot teleurstelling en onnodige kosten. De tech-revolutie gaat zo snel, dat het niet altijd gemakkelijk is onderscheid te maken tussen hypes en blijvende ontwikkelingen. Dat blijkt uit het ‘Technologiekompas voor het onderwijs – Trendrapport 2016-2017‘ van Kennisnet. Het Kennisnet Trendrapport beschrijft technologische ontwikkelingen waarmee scholen in het basisonderwijs, voortgezet onderwijs en middelbaar beroepsonderwijs nu en in de toekomst worden geconfronteerd.

Over de thema’s die onder meer in het trendrapport worden beschreven, wordt tijdens het GEU Congres 2016 op 18 mei een creatieve dialoog gevoerd tussen scholen en aanbieders van leermiddelen en dienstverlening. Denk daarbij aan vragen als hoe kunt u invulling kunt geven aan de uitdaging om onderwijs meer te personaliseren. Of hoe u de kansen en mogelijkheden van ict daarbij volledig kunt benutten.