Scholen willen onderwijs op maat bieden met digitale leermiddelen. In het platform Edu-K worden door publieke en private partijen uit de leermiddelenketen afspraken gemaakt en uitgevoerd die ervoor zorgen dat scholen veilig gebruik kunnen maken van betrouwbare, gebruiksvriendelijke digitale leermiddelen.

Door de samenwerking in Edu-K wordt de keten versterkt en kunnen deze en andere belemmeringen worden weggenomen. Dat leidt ertoe dat het onderwijs optimaal gebruik kan maken van digitale leermiddelen.

Edu-K is een samenwerking van de PO-Raad, de VO-raad, de MBO Raad, het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, brancheorganisaties voor aanbieders van leermiddelen, toetsen en educatieve dienstverlening (GEU), distributeurs (KBb-E) en softwareleveranciers (VDOD). Kennisnet verzorgt het secretariaat en levert kennis en expertise.

Lees verder op de website van Kennisnet over Edu-K.