De GEU kijkt terug op een succesvol GEU Congres 2016, waar op 18 mei tussen uitgevers, schooldirecties, bestuurders en beleidsmedewerkers in Den Haag interessante dialogen zijn gevoerd. Aan bod kwam onder meer hoe het leerproces op scholen aantrekkelijker, efficiënter en effectiever kan worden vormgegeven. Aan de hand van design thinking is in twintig workshops aan de orde gekomen hoe invulling kan worden geven aan de uitdaging om onderwijs meer te personaliseren, en hoe de kansen en mogelijkheden van ICT daarbij volledig kunnen worden benut.

Na een welkom door de Zora-robot, stond Joris van Heukelom in zijn keynote stil bij hoe digitalisering ons leven en onderwijs heeft veranderd. Hij is onder meer ingegaan op verschillende vormen van innovatie en het opzetten en experimenteren met lean ontwikkelen en het maken van waardeproposities.

Tijdens de workshops is met name uitgebreid stilgestaan bij de thema’s van de leerlabs en versnellingsvragen van de sectorraden. Daarnaast is op basis van trends en ontwikkelingen aan de orde gekomen welke mogelijkheden moderne leermiddelen bieden die vandaag al beschikbaar zijn.

De dag werd afgesloten met een netwerkborrel. Hieronder een korte indruk van de dag (foto’s: HvH Photography).