De regering is een openbare consultatie gestart over een wetsvoorstel voor creëren van een wettelijke basis voor een pseudoniem voor leerlingen. Het pseudoniem gaat gebruikt worden in de uitwisseling van gegevens tussen een onderwijsinstelling en leveranciers, waardoor leerlingen betere toegang krijgen tot digitale leermiddelen.

Als leerlingen digitale leermiddelen gebruiken, worden er persoonsgegevens uitgewisseld tussen de onderwijsinstelling en de aanbieders van leermiddelen. Deze consultatie gaat over het voorstel om voortaan gebruik te maken van een pseudoniem voor leerlingen bij deze uitwisseling. Gebruik van een pseudoniem beschermt de privacy van leerlingen en versimpelt de toegang tot en het gebruik van digitale leermiddelen.

Binnen Edu-K heeft de GEU de afgelopen periode met verschillende partijen uit de onderwijsketen het gesprek gevoerd over een goed functionerende nummervoorziening. De komende periode zal de GEU haar zienswijze op het wetsvoorstel via de publieke consultatie indienen.