GEU is voorstander van een pseudoniem voor het gebruik van leermiddelen en pleit voor eenduidig gebruik en heldere voorwaarden. Dat schrijft de GEU in haar reactie op het wetsvoorstel ‘pseudonimiseren van leerlinggegevens ten behoeve van de toegang tot en het gebruik van digitale leermiddelen’. In haar reactie voert de GEU drie punten van aandacht aan.

Allereerst roept de GEU met klem op om te komen tot één pseudoniem voor alle onderwijssectoren, en sowieso voor het voortgezet en middelbaar beroepsonderwijs, omdat er onderwijsinstellingen bestaan die zowel voortgezet onderwijs als mbo aanbieden.

Daarnaast mag een pseudoniem of centrale nummervoorziening niet leiden tot additionele kosten voor onderwijsinstellingen of aanbieders. Daarom is het van belang dat in de wet of bij ministeriële regeling wordt vastgelegd dat de uitwisseling van het pseudoniem kosteloos plaatsvindt.

Ten slotte pleit voor de GEU voor verbreding van de reikwijdte van het pseudoniem tot onderwijsinformatiesystemen (zoals leerlingadministratiesystemen, elektronische leeromgevingen en leerlingvolgsystemen). Deze systemen bevatten immers ook belangrijke en privacygevoelige informatie over leerlingen.

Download hier de volledige reactie van de GEU.