Sinds vorige week is het lespakket ‘Dossier Auteursrecht’ voor groep 7/8 van het basisonderwijs gratis te downloaden op KlasseTV. Dit lespakket is in nauwe samenwerking met de Federatie Auteursrechtbelangen ontwikkeld. ‘Dossier Auteursrecht’ bestaat uit zes lessen van gemiddeld één uur. De lessen gaan uit van het kind als maker, maar ook als iemand die het werk van anderen wil gebruiken, waardoor zij zich bewust worden van het belang van auteursrecht. Elke les start met een leuke video van vlogger Tobias, die in aanraking komt met het auteursrecht op muziek, tekst, video’s, foto’s en beeldende kunst, en daardoor – met vallen en opstaan – leert het auteursrecht van de makers te respecteren. Naar aanleiding van de video gaan de leerlingen in discussie en maken ze verwerkingsopdrachten. De lessen kunnen het hele schooljaar ingezet worden, maar sluiten ook goed aan bij de Kinderboekenweek en bij de Week van de Mediawijsheid. Om scholen te stimuleren aan de lessen mee te doen is er een winactie aan het lespakket verbonden, waarmee scholen een workshop van rapper Gers Pardoel en een optreden van kinderboekenauteur Mirjam Oldenhave (de Grote Mees Kees Show) kunnen winnen.