Oktober is de maand van de Informatiebeveiliging en Privacy. De campagne van de PO-Raad, VO-raad en Kennisnet roept scholen op snel aan de slag te gaan met dit thema. Kennisnet organiseert in deze maand voor scholen diverse bijeenkomsten en (online) workshops. Zo was er op 7 oktober een werkconferentie Informatiebeveiliging en Privacy. Scholen in het po en vo kunnen bovendien vanaf oktober een online workshop volgen over IBP (via www.kn.nu/informatiebeveiliging). Aan de hand van voorbeelden en templates kunnen scholen hun informatiebeveiliging en privacy zo leren organiseren, realiseren en communiceren dat ze goed voorbereid zijn op de toekomst. Ook roepen Kennisnet en de sectorraden scholen deel te nemen aan een peiling over informatiebeveiliging en privacy. Met deze peiling willen de onderwijsraden en Kennisnet inzicht krijgen in de mate waarin onderwijsprofessionals bekend zijn met en goed geïnformeerd zijn over informatiebeveiliging, het privacybeleid en de privacyregels binnen hun onderwijsorganisatie.

Het privacy convenant
Eén van de maatregelen die in het kader van privacy het afgelopen jaar in publiek-private samenwerking genomen is, is het opstellen en afsluiten van het Privacy Convenant. Leden van de GEU onderschrijven de uitgangspunten en afspraken van het Privacy Convenant. Educatieve uitgeverijen werken met de model bewerkersovereenkomst en bijbehorende privacy bijsluiters uit dit convenant.

Zie ook: het GEU privacyreglement