Basisacademie, Diataal en Onlineklas zijn lid geworden van de GEU, de brancheorganisatie voor aanbieders van leermiddelen, toetsen en educatieve dienstverlening.

Basisacademie is een jonge educatieve uitgeverij, die innovatieve leeromgevingen ontwikkelt voor vo en mbo. Innovatief dankzij de mix van web-based en folio, gericht op gepersonaliseerd leren en learning analytics. In 2009 richtten Ageeth Jorna en Marijke Tiemersma de Basisacademie op. Reden? “In het veld van grote aanbieders zagen we kansen voor een echt betrokken uitgeverij. Mentaliteit? Doen wat we zeggen. Werkwijze? Korte lijnen, investeren in samenwerking en vooral meedenken in onderwijsoplossingen voor de toekomst!”

Diataal BV is voortgekomen uit de Rijksuniversiteit Groningen en maakt de Diatoetsen. Basisscholen kunnen nu ook kiezen voor de Dia-eindtoets. Deze toets is officieel toegelaten als eindtoets basisschool. De Dia-eindtoets is een digitale toets, met als voordeel dat leerlingen worden getoetst op hun eigen niveau, en dat de toets op één ochtend kan worden afgenomen. Naast de Dia-eindtoets ontwikkelt Diatoetsen volgtoetsen die zijn gebaseerd op gedegen wetenschappelijk onderzoek. Alle producten worden in samenspraak met het veld ontwikkeld, waardoor de producten voor scholen een maximale gebruikswaarde hebben. In het voortgezet onderwijs worden de Diatoetsen veel gebruikt als leerlingvolgsysteem voor de kernvakken Nederlands, Engels en rekenen/wiskunde. De toetsen zijn gevalideerd aan de referentieniveaus taal en rekenen.

Uitgeverij Onlineklas is een handelsnaam van Stenvert Systems & Service BV. Familie Stenvert startte rond 1920 als boekbinderij en uitgeverij. Vanaf de jaren 70 richtte familie Stenvert zich op het ontwikkelen en uitgeven van didactische leer- en hulpmiddelen voor het basisonderwijs. Met de bekende rekenbloks en kinderboekenseries zoals ‘De olijke tweeling’ werd Stenvert een vertrouwde naam in onderwijsland. In 1994 heeft familie Stenvert een gedeelte van het fonds verkocht aan Bosch & Keuning. Met uitgeverij Onlineklas heeft Stenvert zich gespecialiseerd in het ontwikkelen van educatieve internet applicaties voor het (basis)onderwijs. Tegenwoordig werken er duizenden scholen dagelijks met de software van Uitgeverij Onlineklas.

Een overzicht van alle GEU-leden is hier te vinden: https://geu.nl/over-de-geu/ledenlijst/