De regiegroep Onderwijs2032 en de Onderwijscoöperatie zien een centrale rol weggelegd voor leraren bij de vernieuwing van het curriculum in het funderend onderwijs. Het is nodig om de inhoud van het advies van Platform Onderwijs2032 verder te concretiseren, zo stellen zij na uitgebreide ruggenspraak met het veld in een gezamenlijk advies aan Staatssecretaris Dekker. Zij willen snel met elkaar in gesprek gaan over de stappen die nodig zijn om dat te doen, zo blijkt uit de brief die de Staatssecretaris onlangs naar de Tweede Kamer stuurde.

Zie ook: