Het niveau van Nederlandse 15 jarigen in lezen, wiskunde en natuurwetenschappen ligt nog steeds ruim boven het gemiddelde van de OESO-landen en EU-landen. Toch zijn de prestaties licht achteruitgegaan en stijgen de percentages laag presterende leerlingen in heel Europa, ook in Nederland. Dit blijkt uit de onlangs verschenen 6e editie van het PISA-onderzoek, de driejaarlijkse internationale vergelijking van prestaties van 15-jarige leerlingen.

Staatssecretaris Dekker heeft onlangs de Tweede Kamer over het PISA onderzoek geïnformeerd. In zijn brief kondigt hij aan met de verschillende partijen in gesprek te gaan over de resultaten en mogelijke vervolgstappen. Het plan is om voor de zomer van 2017 met een onderbouwd voorstel te komen hoe de Nederlandse prestaties voor wiskunde, natuurkunde en lezen verbeterd zouden kunnen worden.