Staatssecretaris Dekker moet in overleg met de Nederlandse Vereniging van Wiskundeleraren (NVvW) met urgentie het alternatief van de NVvW voor de rekentoets uitwerken. Dat wil een meerderheid van de Tweede Kamer, die een motie van de SP, D66 en het CDA hierover op 13 december heeft aangenomen. In de motie wordt de staatssecretaris gevraagd de Kamer voor maart 2017 over de uitkomsten te informeren. De motie om de rekentoets af te schaffen werd verworpen, net als de motie waarin de rekentoets op het vwo geen deel uitmaakt van de kernvakken.

Zie ook bericht van de VO-raad: Kamer wil dat Dekker alternatief voor de rekentoets uitwerkt