Op 24 januari aanstaande geeft de GEU de vaste Kamercommissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap inzicht in de meest recente ontwikkelingen op het gebied van innovatie digitale leermiddelen. Dit in het kader van de evaluatie van de Wet op Gratis Schoolboeken waaruit blijkt dat de ruimte die scholen hebben om beleidsambities naar digitaal leren daadwerkelijk waar te maken, te beperkt is. Innovatieve leermiddelen ondersteunen de ambities van het Doorbraakproject Onderwijs en ICT om belemmeringen weg te nemen voor gepersonaliseerd leren met ICT. De GEU neemt in haar presentatie een demonstratie van representatieve voorbeelden mee.

https://www.tweedekamer.nl/vergaderingen/commissievergaderingen/details?id=2016A05412