Onderwijs is van strategisch belang voor samenleving en economische ontwikkeling. En hoewel het onderwijs in Europa goede resultaten haalt, is er geen reden om achterover te hangen. Dat stelt de Europese Commissie in haar mededeling “Improving and Modernising Education”. Globalisering en technologische veranderingen scheppen nieuwe mogelijkheden, ook voor het onderwijs. De Europese Commissie vindt dat onderwijs hier beter op moet inspelen en moet moderniseren. Ook is een efficiëntieslag binnen het onderwijs nodig. Daarom komt er betere EU-steun voor lidstaten bij hun inspanningen om het onderwijs te moderniseren. Bijvoorbeeld door onderwijs in ondernemerschap te ondersteunen en door nauwer te gaan samenwerken in het kader van de coalitie van digitale vaardigheden en banen. Ook wil de Europese Commissie uitdagingen en best practices vaststellen voor digitaal onderwijs, opleiding en nascholing van leraren actief ondersteunen en stimuleren dat de Europese structuur- en investeringsfondsen worden ingezet. De Europese Commissie zet onderwijs bovenaan op haar beleidsagenda.

Lees meer

De mededeling “Improving and Modernising Education” kunt u hier lezen.