Op de NOT 2017 hebben schoolleveranciers en uitgeverijen gezamenlijk Momento aangekondigd. Uit het persbericht van Momento: “Het eerste overkoepelende digitale, vakoverstijgende en methode-onafhankelijke dashboard voor de leerkrachten in het basisonderwijs. Het dashboard maakt oefen- en toetsresultaten over vakken en methodes heen in één oogopslag inzichtelijk. Deze aanvulling op de bestaande manier van werken, faciliteert leerkrachten om leerlingen de best passende ondersteuning te geven. Doordat alle digitale methoden van de aangesloten uitgevers worden aangesloten op Momento, behoudt de school vrijheid in de keuze met welke leermiddelen zij willen werken. Momento kan zo worden ingezet dat het aansluit bij de visie, schoolontwikkeling en werkwijze van elke school. Momento is een branche initiatief dat kosteloos ter beschikking wordt gesteld vanaf het nieuwe schooljaar. Het initiatief wordt ondersteund door uitgevers en schoolleveranciers. Momenteel zijn dat Heutink, Reinders, de Rolf groep, Malmberg, Noordhoff Uitgevers, ThiemeMeulenhoff, Zwijsen en Blink. In de toekomst zal dit worden uitgebreid. Iedere leverancier van digitale lesmethoden kan in principe meedoen aan Momento.”

De GEU heeft als motto samen werken voor onderwijs. De GEU is dan ook verheugd om te zien dat partijen op deze manier samenwerken aan innovaties voor het onderwijs. Het is daarbij goed om te zien dat Momento gebruik maakt van de beschikbare standaarden die zijn afgesproken in Edu-K, op het gebied van onder andere uitwisseling van leerresultaten en privacy. Edu-K is het platform waarin de verschillende partijen uit de onderwijsketen, publiek en privaat, het gesprek aangaan over en werken aan een goed functionerende educatieve keten. De GEU is actief partner in Edu-K en draagt in die rol bij aan de totstandkoming en implementatie van de relevante standaarden.

Lees het volledige bericht op de NOT-website: http://www.not-online.nl/nl-NL/Bezoeker/Nieuws2017/Momento.aspx
Zie voor meer informatie: de website van Momento: http://www.momento.nl/
De publiek-private samenwerking in Edu-K: www.edu-k.nl