Staatssecretaris Dekker heeft vorige week, mede namens de minister van Economische Zaken, de Tweede Kamer geïnformeerd over de stand van zaken van het Doorbraakproject Onderwijs en ICT. Het project is een samenwerking van de PO-Raad, de VO-raad, en de ministeries van EZ en OCW. Doel van het project is dat scholen beter gebruik kunnen maken van de voordelen die ICT en digitale leermiddelen bieden. Dekker geeft in de brief aan dat het kabinet investeert in ICT in het onderwijs omdat het scholen kansen biedt op modern en gevarieerd onderwijs, met meer mogelijkheden voor maatwerk. ICT kan ook helpen om de werkdruk van leraren te verlagen, aldus Dekker. Uit onderzoek van het project blijkt namelijk dat ICT leraren werkplezier, gemak en tijdswinst oplevert.

Dekker onderschrijft in zijn brief ook het belang van het op orde brengen van belangrijke randvoorwaarden bij de inzet van ICT voor scholen, zoals standaarden, snel internet en gegarandeerde privacy van leerlingen. Deze randvoorwaarden sluiten aan bij het recent uitgebrachte Manifest ‘Nu investeren in onderwijs van morgen’, waarin de GEU één van de initiatiefnemers in is. Daarnaast wordt binnen Edu-K (link naar www.edu-k.nl) vanuit de sector gewerkt aan de relevante standaarden die de toegang tot en het gebruik van digitale leermiddelen vereenvoudigen en de privacy waarborgen. Dekker schrijft ook over de privacy verhogende maatregelen, waaraan binnen Edu-K wordt gewerkt, waaronder de invoering van een pseudoniem voor leerlingen die digitale leermiddelen gebruiken. De GEU is actief partner in Edu-K en draagt in die rol bij aan de totstandkoming en implementatie van de relevante standaarden en de afspraken over privacy.

Zie verder:
Het bericht over de brief op de website van de Rijksoverheid
Het bericht op de GEU-website over het Manifest ‘Nu investeren in onderwijs van morgen’
De website van Edu-K (www.edu-k.nl)