De ministerraad heeft op 11 februari ingestemd met een wetsvoorstel om de privacy van leerlingen nog beter te beschermen. Door de invoering van gecodeerde pseudoniemen hoeven voortaan minder persoonsgegevens uitgewisseld te worden tussen een school en aanbieders van digitale leermiddelen. Dat verkleint het risico op datalekken. De GEU is al langer voorstander van de invoering van een pseudoniem en is verheugd met dit wetsvoorstel.

Op initiatief van de PO-Raad, VO-Raad, GEU, VDOD en KBb-e maken scholen en uitgevers van digitale leermiddelen via het ‘Convenant Digitale onderwijsmiddelen en Privacy’ reeds sinds 2015 heldere afspraken om de privacy van leerlingen te beschermen. Deze partijen hebben aangegeven zo snel mogelijk met het pseudoniem te willen gaan werken. Hiervoor is inmiddels de implementatie van de Nummervoorziening gestart. De wet gaat gelden voor basisscholen, middelbare scholen en het mbo en treedt naar verwachting in januari 2018 in werking.

Lees meer.

Voor meer informatie over de Nummervoorziening en informatief filmpje hierover: https://www.nummervoorziening.nl/