Staatsecretaris Dekker van OCW stelt tot mei 2018 4,5 miljoen euro beschikbaar voor vernieuwing van het curriculum voor het primair en voortgezet onderwijs. Deze middelen zijn bedoeld voor de vrijstelling van leraren om samen met schoolleiders, bestuurders, ouders, leerlingen en curriculumexperts stapsgewijs toe te werken naar een gedragen actualisatie van het curriculum. Dat schijft hij in een brief aan de Tweede Kamer. Hij ondersteunt hiermee de voorgestelde aanpak van de coördinatiegroep – bestaande uit de Onderwijscoöperatie, de PO-Raad, de VO-raad, de AVS, Ouders & Onderwijs en het LAKS – die de afgelopen periode de vervolgstappen heeft uitwerkt op basis van de uitkomsten van de verdiepingsfase. Er komen ook middelen beschikbaar voor de werkorganisaties en de benodigde inzet van SLO. De coördinatiegroep brengt in beeld wat er na het voorjaar van 2018 aan facilitering nodig is om tot een geactualiseerd curriculum te komen. Het is de bedoeling dat scholen vanaf schooljaar 2020/2021 met een geactualiseerd, formeel curriculum aan de slag kunnen.

Lees hier de brief van Dekker aan de Tweede Kamer.

Lees hier het plan van aanpak van de herziening van de coordinatiegroep

Vind hier een infographic over de curriculum ontwikkeling