In aanloop naar de verkiezingen doet de Stichting van het Onderwijs een oproep aan de politiek tot een aantal sectoroverstijgende maatregelen en investeringen om gelijke kansen te creëren voor kinderen, leerlingen, studenten, schooluitvallers en werkenden. Versnippering in beleid, maatregelen die elkaar tegen werken en te weinig investeringen in onderwijs en onderwijspersoneel staan gelijke kansen nu in de weg. De Stichting presenteerde een Zes-puntenplan waarin zij oproept te investeren in onder andere flexibiliteit voor meer samenwerking tussen onderwijssoorten, leven lang ontwikkelen (o.a. laagdrempelig onderwijs voor kwetsbare groepen), meer samenwerking tussen lerarenopleidingen en het onderwijsveld. Het Zes-puntenplan stond centraal tijdens een debat met onderwijswoordvoerders op 6 februari jongstleden.

Lees meer over het Zes-puntenplan.