De Europese Commissie heeft eind 2016 maatregelen bekend gemaakt waarin wordt voorgesteld een verlaagd btw-tarief op e-publicaties mogelijk te maken. In de maatregelen wordt erkend dat de maatschappelijke waarde van digitale uitgeefproducten gelijk is aan die van gedrukte varianten. Met deze maatregelen krijgt Nederland de ruimte om het hoge btw-tarief van 21% voor digitale leermiddelen te verlagen naar de 6% die ook voor fysieke leermiddelen geldt. Dit zal de marktverstorende werking moeten wegnemen en innovatie in digitale leermiddelen stimuleren. In een gezamenlijk position paper roepen de PO-Raad, VO-raad, MBO Raad, Kennisnet, GEU, KBb-E, VDOD het kabinet en de Tweede Kamer om van de geboden ruimte gebruik te maken en zo snel mogelijk tot deze verlaging over te gaan. Zij onderstrepen dat een laag en gelijk btw-tarief voor alle leermiddelen essentieel is voor toekomstgericht onderwijs.