Educatieve uitgeverijen gaan uiterst zorgvuldig om met persoonsgegevens van leerlingen en docenten. Hierover hebben zij goede afspraken met scholen. Alle GEU‑leden hebben de afgelopen jaren de uitgangspunten en afspraken onderschreven van het ‘Convenant Digitale Onderwijsmiddelen en Privacy 2.0’. Hierin staan afspraken over de rolverdeling en het omgaan met persoonsgegevens bij het gebruik van digitale leermiddelen. Vanuit de GEU werken we nu in Edu-K met de sectorraden, Basispoort, stichting Beter Digitaal Leren (sBDL), KBb-e en VDOD aan de volgende stap: de invoering van een privacy bestendig pseudoniem, het ECK iD. Gezamenlijk zetten wij ons in om in 2018 in de leermiddelenketen te gaan werken volgens standaard afspraken en met per sector één uniek pseudoniem om persoonsgegevens versleuteld uit te wisselen, het ’ECK iD’. Conform de afspraken in het privacy convenant en ook om aantoonbaar aan wet- en regelgeving te voldoen, is het voor alle aanbieders van leermiddelen en toetsen noodzakelijk om hun digitale leermiddelen en toetsen met het ECK iD (nog) veiliger en gemakkelijker te ontsluiten voor scholen. De GEU en Edu-K organiseren daarom voor GEU-leden en niet GEU-leden de informatiebijeenkomst op dinsdag 11 april a.s. om te horen wat hiervoor nodig is.

Programma 11 april 2017
De bijeenkomst vindt plaats bij het NUV, Hogehilweg 6, Amsterdam. Er worden drie sessies georganiseerd, speciaal voor het primair onderwijs, het voortgezet onderwijs en voor het MBO. De sessie staat ook open voor niet GEU-leden. Bent u in meer sectoren actief, dan kunt u desgewenst meerdere sessies bijwonen. De dagindeling houdt hier rekening mee.

  • Sessie primair onderwijs (10.00 tot 12.00 uur)
  • Broodjeslunch (12.00 tot 12.30 uur)
  • Sessie voortgezet onderwijs (12.30 tot 14.30 uur)
  • Sessie MBO (14.45 tot 16.45 uur)

U kunt zich hier aanmelden.

Zie ook: Wetsvoorstel om privacy van leerlingen nog beter te beschermen door pseudoniemen (https://geu.nl/2017/02/11/wetsvoorstel-om-privacy-van-leerlingen-nog-beter-te-beschermen-door-pseudoniemen/)