De VO-raad en SLO organiseren vanaf maart 2017 voor scholen diverse leernetwerken over formatief evalueren. Op haar website bericht de VO-raad dat deze netwerken inmiddels zijn volgeboekt en aanmelden niet meer kan. Steeds meer leraren en scholen geven concreet vorm aan formatieve evaluatie binnen hun eigen school- en lespraktijk, zo schrijft de VO-raad. Formatieve evaluatie is een vorm waarbij de toetsing veel meer benut wordt als een onderdeel van het leerproces: leerlingen mogen fouten maken en krijgen feedback om hun leren te verbeteren. Dit stelt de scholen in staat om de ontwikkeling van leerlingen beter te volgen, meer maatwerk te bieden en de motivatie van leerlingen én leraren te verhogen. Leden van de GEU, de aanbieders van leermiddelen en toetsen, werken in hun dienstverlening aan steeds meer mogelijkheden om het formatief evalueren in scholen vorm te geven.