De Tweede Kamercommissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap houdt op 13 april aanstaande een rondetafelgesprek over Onderwijs 2032. Aanleiding hiervoor is de brief van Staatsecretaris Dekker die hij in februari naar de Kamer stuurde over het vervolg van de curriculumherziening in het primair en voortgezet onderwijs.  In deze brief schrijft hij onder meer dat hij tot mei 2018 4,5 miljoen euro beschikbaar wil stellen voor vernieuwing van het curriculum. Hij ondersteunt de voorgestelde aanpak van de coördinatiegroep – bestaande uit de Onderwijscoöperatie, de PO-Raad, de VO-raad, de AVS, Ouders & Onderwijs en het LAKS – die de vervolgstappen heeft uitwerkt op basis van de uitkomsten van de verdiepingsfase. Het is de bedoeling dat scholen vanaf schooljaar 2020/2021 met een geactualiseerd, formeel curriculum aan de slag kunnen. Verschillende partijen zijn uitgenodigd aan het gesprek deel te nemen, waaronder de partijen uit de coördinatiegroep.

Bekijk hier het programma en de genodigden.