De scholen verdienen duidelijkheid over het al dan niet verplicht stellen van de Diagnostische tussentijdse toets (DTT). Nu is de DTT niet verplicht, maar de staatsecretaris heeft de mogelijkheid de toets in de toekomst eenvoudig alsnog verplicht te stellen. Kamerleden Bisschop (SGP) en Rog (CDA) vinden dat dat niet zonder tussenkomst van de Tweede Kamer moet kunnen. Hun initiatiefwetsvoorstel om dat te regelen werd op 5 april in de Tweede Kamer besproken. Inmiddels is dit onderwerp controversieel bevonden, waardoor het debat hierover uitgesteld wordt tot na de installatie van het nieuwe kabinet.

De GEU is positief over het initiatief van de Kamerleden. De noodzaak van de DTT staat immers niet vast en door deze toch te ontwikkelen verstoort de overheid de werking van de markt. Verplicht gebruik van de DTT zou die verstoring nog groter maken. De GEU vindt het van groot belang dat de overheid de ontwikkeling van in elk geval de formatieve toetsen aan de markt overlaat.