Deze week maakten de kinderen in groep 8 van alle basisscholen in Nederland de eindtoets. Sinds 2015 is de eindtoets verplicht, maar niet meer leidend voor het schooladvies en bovendien kunnen scholen kiezen welke eindtoets zij gebruiken. Waar tot een paar jaar geleden de Centrale Eindtoets van de overheid – de welbekende Cito-toets – door de meeste scholen gebruikt werd, zijn er inmiddels vijf andere eindtoetsen op de markt: IEP, CESAN, AMN, Route8 en Dia-eindtoets. Deze toetsen worden in een kortere tijd afgenomen en bij sommige toetsen worden de toetsvragen afgestemd op het niveau van de leerling. Opvallend is dat steeds meer scholen gebruikmaken van de verruiming van dit aanbod en bewust kiezen voor een andere eindtoets dan Cito, bijvoorbeeld omdat deze beter bij hun leerlingen past. Inmiddels gebruikt 1 op de 3 scholen een van de vijf andere eindtoetsen, waarbij vooralsnog IEP en Route 8 populair zijn.