De maatschappelijke impact van digitalisering is groot en heeft ook gevolgen voor inhoud, vorm en rol van het onderwijs. Het onderwijsveld dreigt echter de aansluiting te verliezen. Verdere digitalisering van het onderwijs is hard nodig, maar dat moet wel op basis van doordachte keuzes gebeuren. Dat stelt de Onderwijsraad in het advies Doordacht Digitaal, Onderwijs in het digitale tijdperk. Leerlingen moeten worden voorbereid op het leven en werken in een digitale maatschappij. Dat gebeurt nu onvoldoende. Het vraagt inspanningen van overheid, scholen en uitgevers van digitale leermiddelen om ervoor te zorgen dat het huidige onderwijs optimaal profiteert van de mogelijkheden die digitalisering biedt. De Onderwijsraad doet hiervoor een aantal aanbevelingen. Zo moet de rijksoverheid scholen meer ondersteunen in de randvoorwaarden voor digitalisering (zoals internetveiligheid en privacy) om daarmee het onderwijs te ontzorgen. Nieuwe vormen van samenwerking tussen het onderwijsveld, de uitgeverijen en distributeurs moeten zorgen voor nauwere betrokkenheid van het onderwijsveld bij de ontwikkeling van digitaal lesmateriaal. Scholen moeten digitale toepassingen verkennen om ervaring op te doen en visie te ontwikkelen. Ook vraagt de Onderwijsraad de mogelijke keerzijden van digitalisering niet uit het oog te verliezen.

Lees meer.