Vanaf 25 mei 2018 geldt de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG). Dan geldt in de hele Europese Unie dezelfde privacywetgeving en vervalt de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp). De AVG geeft mensen meer privacyrechten. Tegelijkertijd krijgen organisaties die persoonsgegevens verwerken door de verordening meer verplichtingen. De nadruk ligt – meer dan nu – op de verantwoordelijkheid van organisaties om te kunnen aantonen dat zij zich aan de wet houden. Veel organisaties zijn al bezig om zich voor te bereiden op deze nieuwe privacywet, zodat zij per 25 mei 2018 aan de AVG voldoen.

Autoriteit Persoonsgegevens (AP) adviseert organisaties op tijd te beginnen met de implementatie van de nieuwe regels en heeft de 10 belangrijkste stappen op een rij gezet. Daarnaast publiceert de AP samen met andere Europese privacytoezichthouders guidelines die bepaalde begrippen uit de AVG verduidelijken. Vragen over deze nieuwe wet kunnen aan de AP gesteld worden door te mailen naar vragenAVG@autoriteitpersoonsgegevens.nl. De komende maand gaat het AP iedere week de drie meest gestelde vragen en antwoorden publiceren.

De GEU en haar leden hebben zich in het onderwijs binnen Edu-K gecommiteerd aan het privacyconvenant, waarin de verplichtingen van de AVG het uitgangspunt vormen. De GEU ondersteunt haar leden actief bij de implementatie van de diverse aspecten van het privacy convenant en de AVG.