Op 8 juni organiseerde de GEU een conferentie over toetsen. De toenemende belangstelling voor gepersonaliseerd leren, formatieve evaluatie en adaptieve leersystemen brengt de vraag naar boven welke rol daarin voor toetsen is weggelegd. Tijdens de GEU conferentie Toetsen gingen experts en eindverantwoordelijken vanuit beleid en van expertisecentra uit po, vo en mbo en aanbieders van leermiddelen en toetsen hierover met elkaar in gesprek. Lees het verslag en bekijk de presentatie van keynote-spreker Roger Standaert.