Leraren die in staat zijn voor hun leerlingen variatie in lessen aan te brengen, maken veelvuldig gebruik van digitale hulpmiddelen, met betere onderwijsprestaties tot gevolg. Dat blijkt uit de 2-jaarlijkse Vier in balans-monitor van Kennisnet. Voor het onderzoek zijn vijfduizend betrokkenen – leerkrachten, bestuurders, schoolleiders en ouders – in het primair, voortgezet onderwijs en het middelbaar beroepsonderwijs ondervraagd. De beamer of het digibord zijn nog steeds het meest populair. Bij de lesvoorbereiding wordt veelvuldig gebruikgemaakt van internet, laptops en mobiele telefoons. Daarnaast wordt ook digitaal leermateriaal volop gebruikt, zowel bij individuele begeleiding van de leerling als bij het geven van klassikaal onderwijs. Bestuurders en schoolleiders voorzien in de komende jaren een sterk aanhoudende toename van ict-toepassingen.

Lees meer.