Diverse media berichtten in de afgelopen weken over problemen op VO-scholen met het opstarten van digitaal lesmateriaal aan het begin van het nieuwe schooljaar. Verschillende leerlingen en soms ook docenten, konden niet bij het lesmateriaal. Leveranciers, waaronder ook aanbieders van leermiddelen, doen er alles aan om de problemen zo snel mogelijk te verhelpen. Nu alle scholen in Nederland weer begonnen zijn, lijken de meeste problemen inmiddels verholpen. Belangrijk is de vaststelling dat het gaat om incidenten en de problemen niet van structurele aard zijn. Aan het begin van het schooljaar krijgen ruim 1 miljoen leerlingen en docenten toegang tot naar schatting 3 miljoen licenties. Bij enkele tienduizenden leerlingen en docenten hebben zich issues voorgedaan, die in de meeste gevallen ook snel weer konden worden opgelost.

Verbeteringen in de keten mogelijke oorzaak
Doorvoering van optimalisaties en noodzakelijke nieuwe standaarden in de ‘leermiddelenketen’ om privacygevoelige gegevens beter te beschermen, zijn mogelijk veroorzakers van de problemen. Zo is het aantal routes in het VO voor het uitwisselen van leerlinggegevens beperkt (zie eerder bericht hierover). Ook zijn wijzigingen doorgevoerd die de privacy en security verder verbeteren, waaronder de voorbereidingen voor het werken met een pseudoniem voor leerlingen in de gehele keten (zie ook eerder bericht hierover). Het blijkt dat de uitwisseling van gegevens tussen de verschillende systemen van partijen soms nog niet goed werkte, waardoor een leerling of docent geen toegang tot het lesmateriaal kon krijgen. Ook kon het voorkomen dat bestellingen van ouders voor digitaal lesmateriaal voor meerdere leerlingen op één account niet goed verwerkt konden worden. Incidenteel kon er nog geen toegang tot het leermiddel worden verleend omdat de betreffende uitgever nog niet gereed was.

Er is in de afgelopen weken voortdurend contact geweest met de betrokken publieke en private partijen in de keten. Met hen zal ook worden onderzocht hoe de problemen konden ontstaan en hoe deze in de toekomst voorkomen kunnen worden.