Op 28 september organiseerden de GEU in samenwerking met Edu-K een bijeenkomst voor GEU-leden over Privacy en Informatiebeveiliging. In de bijeenkomst zijn de leden van de GEU geïnformeerd over de extra stappen die nodig zijn ten opzichte van het huidige privacyconvenant vanuit de aankomende Europese wetgeving (de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG)), die vanaf 25 mei 2018 van kracht zal zijn. De AVG geeft personen wiens gegevens worden verwerkt meer rechten om hierop invloed uit te oefenen. Daarnaast legt de AVG meer nadruk op de eigen verantwoordelijkheid van organisaties om de wet na te leven, om transparant te zijn over de omgang met persoonsgegevens én om te kunnen aantonen dat zij zich aan de wet houden. Tijdens de bijeenkomst zijn de leden ook geïnformeerd over het certificeringsschema, dat bestaat uit onder andere een toetsingskader en een proces om een solide basisniveau van informatiebeveiliging en privacy te creëren voor ict-toepassingen in het onderwijs.

Educatieve uitgeverijen vinden het heel belangrijk dat de privacy van leerlingen en leraren altijd goed gewaarborgd is. Privacy in relatie tot leermiddelen is dan ook een van de belangrijkste aandachtsgebieden van de GEU. Het werken met digitale leermiddelen is alleen mogelijk wanneer de privacy van zowel leerling als leraar gegarandeerd is. Uitgeverijen garanderen de privacy door goede afspraken te maken met scholen, hen zo duidelijk mogelijk te informeren en de gemaakte afspraken zorgvuldig uit te voeren. In het privacyconvenant zijn de afspraken op het gebied van privacy en informatiebeveiliging in het onderwijs (PO en VO) vastgelegd. Door deel te nemen aan het convenant helpen aanbieders van digitale leermiddelen die in de school worden gebruikt, scholen hun verantwoordelijkheid in het kader van de wet vorm te geven.