Op 4 oktober is het wetsvoorstel pseudonimiseren van leerlinggegevens in de Tweede Kamer behandeld. Dit wetsvoorstel houdt in dat er één betrouwbaar uniek pseudoniem of nummer komt voor elke leerling. Omdat het pseudoniem is gebaseerd op het persoonsgebonden nummer is wetgeving noodzakelijk. Scholen kunnen dit unieke nummer gebruiken in de uitwisseling met hun leveranciers. De behandeling ging voorspoedig en op 10 oktober is het wetsvoorstel in de Tweede Kamer aangenomen. Het streven is dat het wetsvoorstel voor het eind van dit jaar ook door de Eerste Kamer is aangenomen.

Door te werken met dit pseudoniem, in combinatie met een beperkte en gestandaardiseerde set leerlinggegevens (denk aan naam en groep of klas van de leerling), wordt de privacy van leerlingen verder bevorderd en kan het onderwijs op een zo veilig mogelijke manier gebruikmaken van de kansen van digitaal leermateriaal. Bovendien draagt deze werkwijze bij aan een efficiënte informatie-uitwisseling wanneer een leerling van school wisselt.

Tijdens de behandeling van het wetvoorstel kwam ook aan bod of het gebruik van het nummer gaat bijdragen aan het voorkomen van de problematiek rondom de toegang tot digitale leermiddelen, die een deel van de VO-scholen bij de start van dit schooljaar hebben ervaren. Staatssecretaris Dekker noemt dat het moet gaan helpen, maar zeker niet alle problemen in de digitale omgeving van scholen gaat oplossen. Er vindt een geleidelijke uitrol plaats zodat er voor scholen en leveranciers voldoende ruimte is om grondig te testen. De uitkomsten van het onafhankelijke onderzoek naar de problematiek worden in de voorbereidingen van de uitrol meegenomen.

Staatssecretaris Dekker noemde ook Edu-K en de rol van dit platform om ervoor te zorgen dat scholen, distributeurs en leveranciers met één en hetzelfde nummer kunnen werken en hun systemen daar tijdig op aanpassen. Eerder kwamen sectorraden voor het primair onderwijs, het voortgezet onderwijs en het MBO, de brancheorganisaties van uitgeverijen, distributeurs en softwareleveranciers een privacyconvenant overeen die de rolverdeling tussen scholen en leveranciers regelt en duidelijke regels stelt aan leveranciers. De GEU is partner in Edu-K en informeert en ondersteunt haar leden bij de implementatie van het pseudoniem.

Het verslag van de behandeling op 4 oktober is hier te vinden.