In Nederland is de bescherming van persoonsgegevens op dit moment nog geregeld in de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp). De partijen in de onderwijsketen, waaronder de leveranciers van digitale leermiddelen, hebben in 2015 een convenant gesloten over de bescherming van persoonsgegevens en waarborgen voor de zorgvuldige omgang met persoonsgegevens. Dit privacyconvenant (incl. bewerkersovereenkomst, privacybijsluiter en beveiligingsbijlage) helpt scholen en leveranciers bij het nakomen van hun verplichtingen.

Op 25 mei 2018 wordt de Wbp vervangen door een Europese wet die rechtstreeks van toepassing is in alle landen van de Europese Unie: de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Reden om een nieuwe versie van het privacyconvenant te maken. Deze versie houdt rekening met de nieuwe eisen vanuit de AVG en met de nieuwe AVG terminologie.

De AVG is streng ten aanzien van de eigen verantwoordelijkheid van de verwerker. Regelt de verwerker zijn zaken niet goed, dan kan hij aansprakelijk zijn op dezelfde wijze als de verwerkingsverantwoordelijke. Zaak dus voor de verwerkers om hun zaakjes goed op orde te hebben en te houden. Om leveranciers van digitale leermiddelen daarbij te helpen is een overzicht met aandachtspunten gemaakt waarin de verplichtingen in de AVG voor deze leveranciers op een rij zijn gezet. In één oogopslag wordt duidelijk wat een verplichting in de praktijk betekent en wat je als leverancier moet doen om die verplichting uit te voeren. Klik hier om de checklist in te zien.

Deze checklist is tot stand gekomen door een samenwerking van de GEU met Edu-K. Edu-K is het platform waarin de verschillende partijen uit de onderwijsketen – van brancheorganisaties van educatieve uitgevers, distributeurs en softwareleveranciers tot koepelorganisaties van scholen – het gesprek aangaan over en werken aan een goed functionerende educatieve keten. Publieke en private partijen creëren zo gezamenlijk de randvoorwaarden voor een succesvolle inzet van ICT bij het leren, nu en in de toekomst. Of in GEU termen: samen werken voor onderwijs.