‘Het ene systeem dat alles kan; dat zal waarschijnlijk altijd een droombeeld blijven. Daarom is het erg belangrijk dat je [als school] goed in kaart brengt wat het nieuwe leermiddel allemaal moet kunnen’. Met de vraagkaarten die Kennisnet heeft ontwikkeld op basis van gebruikersvragen krijgen scholen meer houvast bij het opstellen van hun wensenlijst en het bepalen van prioriteiten. Ook helpt het hen bij het stellen van de juiste vragen aan de leveranciers van digitaal leermateriaal. Onderwerpen die aan bod komen zijn de gebruiksvriendelijkheid, veiligheid, privacy en adaptiviteit. Lees hier meer.