Meer dan 230 scholen hebben de afgelopen drie jaar tijdens de pilot DTT ervaring opgedaan met het gebruik van de diagnostische tussentijdse toets in hun eigen praktijk. De pilot DTT is gestart vanuit de wens om scholen aan het eind van de onderbouw van het voortgezet onderwijs te ondersteunen bij het op maat maken van hun onderwijs. DTT is een methode-onafhankelijke toets die inzichtelijk maakt waar leerlingen staan op het gebied van Nederlands, Engels en wiskunde en waar zij zich nog kunnen verbeteren. In de loop van 2016 is besloten dat de DTT niet verplicht wordt en dat er derhalve geen taak meer is voor de overheid. Daarom is ook bekeken hoe de DTT-kennis beschikbaar kon worden gesteld aan de markt. De overdracht van de kennis naar de markt is inmiddels afgerond. Tijdens de slotconferentie op 12 oktober jl. presenteerden Dedact en A-vision, in samenwerking met de Universiteit van Maastricht, de plannen die zij hebben voor 2018 en wat daarna de ontwikkelingen van DTT zijn. Daarmee is continuïteit geborgd voor de scholen die door willen gaan met een DTT.

Lees meer.