Er zijn vele ICT-producten, -diensten en -leermiddelen op de onderwijsmarkt. Veel standaardproducten, en daardoor direct klaar voor gebruik en tegen acceptabele kosten, hoge kwaliteit en minder sores. Er zijn echter meerdere scholen die een specifieke functionaliteit willen of zelf een idee hebben voor een nog niet bestaand ICT-middel. In de brochure Slim ontwikkelen met marktpartijen krijgen deze scholen scenario’s aangereikt die helpen bij de zoektocht naar de juiste ICT-middelen. De nadruk ligt daarbij op samenwerkingsvormen met andere scholen en met marktpartijen. Want veel scholen hebben een globaal idee van wat zij willen, maar niet voldoende helder wat daarvoor nodig is. In gesprek gaan met marktpartijen en andere scholen levert dan al veel informatie op. Diverse samenwerkingsvormen komen aan bod, inclusief voorwaarden, kansen en risico’s. De brochure is ontwikkeld door de PO-Raad, Vo-raad en Kennisnet in het kader van het Doorbraakproject Onderwijs & ICT. De achterliggende boodschap is: ben je als school op zoek naar nieuwe ICT-middelen: werk dan samen met de markt.