Op 28 november heeft de Eerste Kamer het wetsvoorstel Pseudonimisering als hamerstuk afgedaan.  Dit betekent dat er een betrouwbaar uniek pseudoniem of nummer (keten iD) komt voor elke leerling. Scholen kunnen dit unieke nummer gebruiken in de uitwisseling met leveranciers. Leveranciers van leermiddelen, leerlingenadministratie- en leerlingvolgsystemen werken aan de geleidelijke invoering met voldoende ruimte om met scholen te testen.

Door te werken met dit pseudoniem, in combinatie met een beperkte en gestandaardiseerde set leerlinggegevens (denk aan naam en groep of klas van de leerling), wordt de privacy van leerlingen verder bevorderd en kan het onderwijs op een zo veilig mogelijke manier gebruikmaken van de kansen van digitaal leermateriaal. Bovendien draagt deze werkwijze bij aan een efficiënte informatie-uitwisseling, bijvoorbeeld wanneer een leerling van school wisselt.

Binnen het Platform Edu-K werken verschillende partijen uit de onderwijsketen samen aan de overgang naar het werken met het keten iD en het tijdig aanpassen van systemen. Eerder kwamen sectorraden voor het primair onderwijs, het voortgezet onderwijs en het MBO, de brancheorganisaties van aanbieders van leermiddelen en toetsen (GEU), distributeurs en softwareleveranciers een privacyconvenant overeen die de rolverdeling tussen scholen en leveranciers regelt en duidelijke regels stelt aan leveranciers. De GEU is partner in Edu-K en informeert en ondersteunt haar leden bij de implementatie van het pseudoniem.

Meer informatie?
Kijk op www.nummervoorziening.nl.