Op 30 november presenteerden de VO-raad en PO-raad de tweede versie van het Programma van Eisen voor de leermiddelenketen. Dit Programma van Eisen (PvE) moet scholen ondersteunen bij het onderzoeken van de markt voor leermiddelen en het bevragen van leveranciers.
Het belangrijkste verschil tussen deze nieuwe versie en de versie uit 2014 is dat er minder een onderwijsinhoudelijke visie aan ten grondslag ligt. Daardoor doet het nieuwe PvE meer recht aan de diversiteit van scholen. Het vernieuwde programma focust op betere voorwaarden in de leermiddelenketen. Het bevat onder meer enkele onderwerpen die de afgelopen jaren in publiek-private samenwerking zijn besproken om scholen zo veel mogelijk te ontzorgen in juridische en technische kwesties, zoals privacy en toegang.