Op 31 januari vindt er een AO plaats met op de agenda de reactie op advies “Doordacht digitaal” van de Onderwijsraad en behandeling van de Kamervragen over de problemen met de toegang tot digitaal lesmateriaal begin van het schooljaar.