In december lanceerde het Nationaal Expertisecentrum Leerplanontwikkeling de zogenaamde Curriculumwaaier. Deze online tool geeft scholen handvatten om zelf een curriculum te ontwikkelen. De tool helpt om nauwkeurig aan te geven wat een curriculum is, hoe je een curriculum ontwikkelt en wie er betrokken zijn bij curriculumontwikkeling. Ook helpt de tool bij het begrijpen wat een ander bedoelt wanneer hij of zij vertelt over curriculumontwikkeling. De Curriculumwaaier bestaat uit elf kaarten. Iedere kaart start met een model waarmee je naar het curriculum kunt kijken, gevolgd door een toelichting met verwijzingen naar extra informatie of naar andere kaarten. De tool is online beschikbaar via http://magazines.slo.nl/curriculumwaaier/